Napravili javni parking bez saglasnosti vlasnika zemljišta

0

Više od godinu dana javni parking iza Osnovnog suda u Kraljevu stoji zatvoren. Razlog je tužba vlasnika zemljišta podneta protiv Grada Kraljeva jer su sagradili parking na mestu koje je po Zakonu o restituciji vraćeno naslednicima. Vlasnici su podneli krivičnu prijavu protiv gradonačelnika Kraljeva i izvođača radova, jer nisu obustavili radove iako je sud naložio privremenu meru.

Javni parking je sagrađen na parceli od 600 kvadrata iza zgrade Osnovnog suda u Kraljevu, a iz gradskog budžeta je izdvojeno oko 7 miliona dinara. A onda je prošle godine pred praktično „svečano otvaranje“, ovaj parking zatvoren. Osnovni sud u Čačku doneo je privremenu meru kojom se obustavljaju radovi, dok sudski spor između vlasnika zemljišta i lokalne samouprave u Kraljevu ne bude završen.

Naime, Dragana Sretović i njen brat i Dragan Savković nasledili su parcelu svog oca koja je bila nacionalizovana 1964. godine. Parcela je po osnovu Zakona o restituciji vraćena vlasniku, odnosno naslednicima.

– Grad Kraljevo je preko svojih organa znao za postupak restitucije koji traje od 2011. godine. S obzirom da je zemljište bilo u vlasništvu države, Grad Kraljevo nije smeo da izvrši konverziju, na šta su naslednici i ukazali. Naime, lokalna samouprava nije ni obavestila Vladu Srbije da je pokrenut postupak restitucije – kaže za „Srbija video“ Miroslav Petrović, advokat naslednika.

Osnovni sud u Čačku je doneo odluku i utvrdio da je ugovor kojim je država prenela vlasništvo gradu Kraljevu nad parcelom, ništavan. I sada je slučaj u Apelacionom sudu.

– Smatram da postoji odgovornost gradske vlasti koja nije mogla da izda građevinsku dozvolu po Zakonu o planiranju i izradnji licu koje nije vlasnik zemljišta. Direktna je odgovornost lokalne samouprave zato što se došlo u ovu situaciju – kaže advokat Petrović, smatrajući da na pomenutoj lokaciji ne bi smeo da bude parking jer je privatna svojina.

Iz državnog pravobraništva potvrdili su da su zakonski naslednici pokrenuli upravni postupak pred Agencijom za restituciju za vraćanje navedene nepokretnosti.

– Agencija za restituciju je stala na stanovište da nema osnova naturalnu restituciju, već da stranke imaju pravo na obeštećenje i organ uprave je doneo rešenje kojim se utvrđuje naknada u iznosu od 104.000 evra. Odlučujući po žalbi stranaka, ministarstvo finansija je donelo rešenje kojim se poništava prvostepeno rešenje o utvrđivanju prava na obeštećenje Agencije za restituciju i predmet se vraća na ponovni postupak i odlučivanje – kažu iz državnog pravobranilaštva.

Kako smo saznali, Agencija za restituciju će u ponovnom postupku odlučivati o navedenom pravnom pitanju i postupati po primedbama iznetim u rešenju drugostepenog organa.

Krivična prijava protiv nadležnih

Osnovnom javnom tužilaštvu u Kraljevu podneta je krivična prijava protiv gradonačelnika Kraljeva i izvođača radova jer su odbili da primene odluku suda, odnosno obustave radove i uklone mehanizaciju. Vlasnici sporne parcele tražili su od tužilaštva u Kraljevu da protiv njih podignu optužnicu zbog neizvršenja sudske odluke.

Izvor: Srbija video

Share.

Comments are closed.