Otpadne vode najviše prete u letnjem periodu (video)

0

Otpadne vode su daleko opasnije po vodotokove u prolećnom i letnjim mesecima, jer su tada proizvodni pogoni daleko aktivniji nego u zimskom periodu. U gornjem toku Ibra najviše ima strugara, mlekara, klanica i životinjskih farmi, dok u samom Kraljevu ima i metalske industrije. Prema podacima, velika većina, čak 90 odsto tih otpadnih voda se neprečišćeno ispušta u Ibar.

Seoske komunalne otpadne vode uglavnom odlaze ili u septičke jame ili kao neprerađene u seoske vodotokove. Koliko će se one zadržati na jednom mestu, zavisi od vodostaja. Najveća pretnja nastaje u letnjem periodu, kada su vodostaji reka i potoka niski.

Prema analizama koje obavlja Zavod za javno zdravlje iz Kraljeva, kvalitet vode u kraljevačkom Vodovodu je zadovoljavajući. Godišnje se obavi oko 1.700 uzorkovanja vode za osnovni fizičko-hemijski i bakteriološki pregled.

Postojeći sistem vodosnabdevanja grada Kraljeva i nekoliko prigradskih naselja zasniva se na korišćenju podzemnih voda iz priobalja reke Ibar. Voda se dobija iz četiri lokalna izvorišta. Dominantna izvorišta u snabdevanju vode su Žičko polje i Konarevo, odakle se dovodi do grada najveća količina vode. Izvorišta Strelište i Đeriz učestvuju sa manjim kapacitetima u snabdevanju grada vodom. Procenjuje se da je trenutni kapacitet svih izvorišta 300-350 l/s.

Izvor: Srbija video

Share.

Comments are closed.