Trstenik ima svoj ekološki fond (video)

0

Svakoga dana građani Srbije bace 5.000 tona otpada na deponije. Skoro polovina tog otpada odlaže se na divlje deponije koje se nalaze uz vodotokove, gradske trgove i parkove za decu. U zemljama EU prosečno se reciklira 40 procenata otpadnog materijala godišnje, dok je u Srbiji procenat recikliranog materijala 4 puta manji. U Srbiji se godišnje na deponije baci oko 50 miliona evra u vidu sekundarnog otpada koji se može reciklirati.

Opština Trstenik izdvojila je ove godine iz svog budžeta 3 miliona dinara, kako bi zaštitila vodotokove, iako su oni u nadležnosti države. Cilj je da se preventivno deluje kako bi se zaštitila životna sredina i sprečile štete od elementarnih nepogoda.

– Zaštita vodotokova nam je veoma bitna, jer se nažalost godinama unazad puno otpada deponuje upravo pored naših reka i potoka. I mi smo kao i ostali delovi Srbije imali slučaj da su male rečice bukvalno pretvorene u kanalizacije. Primetili smo to kao veliki problem i poslednje dve godine se borimo kako bi taj trend zaustavili i zaštitili našu životnu sredinu na svim poljima – kaže Aleksandar Ćirić, predsednik opštine Trstenik.

Jedan od uspeha ove opštine bio je što su uspeli da organizuju odnošenje smeća sa čitave teritorije Trstenika. Tako je zaustavljeno stvaranje divljih deponija, jer svuda postoje kontejneri za različite vrste otpada. Prema njihovim rečima, svesni da će postojanje tzv. Eko fonda, čija je perspektiva da bude što veći, znatno unaprediti i sačuvati životnu sredinu Trsteničana.

– Znamo da će se sva ulaganja u zaštitu životne sredine na kraju isplatiti, jer ćemo imati zdraviju i čistiju životnu sredinu. Tako će naši sugrađani imati bolje uslove za život i uživati u svojoj prirodnoj okolini – rekao je Ćirić.

Konceptualno, sva naseljena mesta opštine Trstenik trebalo bi da u budućnosti izgrade sisteme za sakupljanje i tretman upotrebljenih voda. Prečišćavanje sakupljenih upotrebljenih voda može se rešavati zajednički za nekoliko naselja, saglasno koncepciji koja bude predvidela tehnički i ekonomski najpovoljnije rešenje. Naseljena mesta u Trsteniku bi u svoje programe razvoja u bliskom narednom periodu trebalo da predvide i izradu projektne dokumentacije za izgradnju separatnih kanalizacionih sistema.

Izvor: Srbija video

Share.

Comments are closed.