Divlje deponije u Trsteniku nestaju jer se stanovništvo edukuje (video)

0

Teret čišćenja zagađenih područja skoro uveka pada na lokalne samouprave, koje često ni finansijski ni logistički ne mogu protiv mentaliteta građana. Kada je u pitanju zagađenje reka, odgovornost za nadzor preuzima Ministarstvo poljoprivrede, trgovine i vodoprivrede, a kada su u pitanju divlje deponije i ostala zagađenja na zemlji i u vazduhu, čišćenje je u ingerenciji lokalnih samouprava. Malo je, međutim, takvih slučajeva u kojima lokalne samouprave same nalaze sredstva za sprovođenje projekata čišćenja.

Opština Trstenik je jedna od retkih koja je upravo uspela da promeni svest građana. Smeće se više ne baca pored reka, gde su najčešće divlje deponije, već u kontejnere. Za samo godinu dana uspeli su da saniraju opreko 40 divljih deponija na području Trstenika.

– Pre nego što smo ušli u sistem organizovanog prikupljanja komunalnog otpada, edukovali smo građane kroz tribine. Na njima im je prezentovano kako će se nove usluge vršiti. Zahvaljujući lokalnoj samoupravi, nabavljeno je 200 novih kontejnera za komunalni otpad i 140 žičanih kaveza za plastične flaše. Nabavili smo i novi autosmećar. Kada smo se opremili, krenuli smo da obilazimo naselja i sela i prikupljamo otpad – kaže Vladan Aleksić, upravnik radne jedinice u JKSP „Komstan“

Opština Trstenik je zahvaljujući sopstvenom ekološkom fondu, finansirala uklanjanje divljih deponija. Sve što je moglo da se mehanizacijom ukloni je i učinjeno. Ipak, ostao je jedan mali deo deponija u samim rekama, jer mašine nisu mogle da im priđu. Jedan od najvećih problema je bio da se stanovnici edukuju, i da prestanu da bacaju smeće pored reka ili puteva.

– Edukacija stanovništva nam je pomogla da im objasnimo da komunalni otpad treba odložiti tamo gde mu je i mesto, kako bi bio odvežen na deponiju. Bilo je slučajeva da građani odbijaju našu usluge. Ali, kada smo im objasnili koliko je on štetan, uspeli smo da im promenimo svest. Sada sami kupuju kese i kante tamo gde nema kontejnera i odlažu smeće – rekao je Aleksić.

Na području Trstenika je ostalo još nekih tridesetak divljih deponija, ali znatno manjih, nego što je to bio slučaj sa onima koje su ranije uklonjene.

Izvor: Srbija video

Share.

Comments are closed.