Neverovatno: Reč vampir potiče iz sela Medveđa kod Trstenika!

0

Jedan od najpoznatijih svetskih vampira zvao se Arnaut Pavle koji je umro u selu Medveđa kod Trstenika oko 1727. godine. Njegovo ime zapisao je austrijski doktor četiri godine kasnije, u vreme kada je tim delom Srbije vladala Austrija, a koji je došao u Medveđu da ekshumira nekoliko tela meštana koji su iznenada umrli. Zanimljivo je da je pisac Brem Stoker knjigu Drakula, napisao mnogo kasnije, 1897. godine smestivši postojbinu vampira u Transilvaniju potpuno pogrešno, kada je sasvim jasno da je sam termin vampir srpskog porekla.

U bečkim arhivima, još iz prve polovine 18. veka, dokumentovano je postojanje vampira u Srbiji, i to u selu Medveđa kod Trstenika, koje se praktično nalazilo na granici tadašnje Austrije i Turske. Profesor istorije iz ovog sela, Ivan Nešić, kaže za „Srbija video“ da je reč vampir napisana 1731. godine, u izveštaju austrijskog lekara epidemiologa  koji je bio u Medveđi, da bi istražio žalbe meštana  jer su se u selu pojavili vampiri.

Profesor Nešić sa reprintom austrijskog dokumenta

– Seljani su bili preplašeni, i pretili su da će se ako Austrijanci ne dođu, iseliti na jug u Tursku. Austrijanci su vrlo ozbiljno delovali i poslali inspekciju. Izvršili su ekshumaciju tek umrlih meštana i došli do zaključka da se sa telima stvarno nešto čudno desilo, a da pri tome nikakva zarazna bolest nije bila prisutna. Naime, tela su dva do tri meseca nakon smrti bila potpuno očuvana, a na pojedinima je iz ušiju i usta tekla sveža krv – priča Nešić.

Austrijska komanda u Beogradu je poslala drugu komisiju sastavljenu od četiri pukovska hirurga. Oni su ponovo uradili ekshumaciju tela i došli do zaključka da se radi o vampirima, što je dokumentovano 1732. Godine.

Austrijanci su dozvolili da se ta tela spale i pepeo baci u reku Moravu, koja je bila granica između Austrije i Turske.

– Sve je krenulo  nekoliko godina ranije, kada je u ovo selo stigao srpski vojnik koji je služio u turskoj vojsci, Arnaut Pavle. Nedugo pošto se oženio u selu, Pavle je umro, a meštanima i ženi je pričao da se dok je bio u turskoj vojsci borio sa vampirom i pobedio ga. Rekao im je da je nakon toga jeo zemlju iz njegovog groba, kako se ne bi povampirio. Četiri iznenadne smrti zdravih odraslih muškaraca dogodile su se otprilike četiri godine nakon Pavlove smrti sto je predstavljalo prvu vampirsku epidemiju, a onda kasnije se dogodila druga kada su umrle dve žene, pa onda još 15 meštana. I tada je većina tela bila očuvana – kaže profesor Nešić.

U Oksfordskom rečniku reč vampir se pojavila tek dve godine kasnije

U literaturi  kod Stanoja Mijatovića, u istraživanju pogrebnih običaja kod Srba, pronađeno je veliko prisustvo straha od vampira u našem kraju.

– Ako nakon sahrane pokojnika, porodica narednih 40 dana nema mira, jer im se on javlja u snu ili na neki drugi način, krajem 19. veka kada je Stanojević pisao, bilo je sasvim legitimno da se pokojnik iskopa, i da mu se glogovim kocem presudi. Na taj način i porodica i pokojnik su dobijali mir – ispričao je Ivan Nešić.

Inače poznat je 20. član Dušanovog zakona koji veli: Ako se desi da u nekom selu čarobnjaštvom vade tela iz grobova i spaljuju, to selo da plati vraždu (kaznu za ubistvo-300 perpera) a ako bude prisutan pop da se raspopi, što pokazuje da su ovakvi običaji bili široko prisutni još u srednjem veku kod Srba.

Treba reci da je u engleskom jeziku reč vampir u izvornom srpskom značenju u upotrebi od 1734.godine iz izdanja Oksfordskog rečnika za tu godinu.

Viđeno i otkriveno

Opština Trstenik poklonila je pre mesec dana austrijskom ambasadoru u Srbiji, Johanesu Ajgneru, koji je došao u posetu ovom kraju, „Visum et repertum“, što u prevodu znači viđeno i otkriveno. To je reprint dokumenta u kojem se na više mesta pominje reč vampir i krvopije, a napisala ga je komisija predvođena austrijskim hirurgom Johanesom Filkingerom 26.1.1732. godine.

Izvor: Srbija video

 

 

 

 

 

Share.

Comments are closed.