Izgradnja kanalizacionih sistema sprečiće da otpadne vode završe u reci

0

Iza svake aktivnosti ljudi, ostaju zagađujuće materije koje se ispuštaju u vodu, vazduh i zemljište. Ali, osim gradske sredine koja je pokrivena sistemom kanalizacinih cevi, u seoskim sredinama je situacija mnogo drugačija. Zato se otpadne vode izlivaju u nepropisno sagrađene septičke jame, a onda dalje završavaju u rekama.

Share.

Comments are closed.