Kolektor za prečišćavanje otpadnih voda – prioritet Grada Kraljeva (video)

0

Mreža za odvođenje otadnih voda u Kraljevu je počela da se gradi od 1950. godine, ali samo za uži centar grada na levoj obali reke Ibar. Na osnovu topografskih uslova, kanalizacija za otpadne vode se razvijala u nekoliko osnovnih podslivova, odnosno magistralnih kolektora, usmerenih ka postrojenju za prečišćavanje blizu železničkog mosta na levoj obali Ibra.

Javnom gradskom kanalizacijom su prihvaćene uglavnom i sve industrijske otpadne vode, koje se pretežno bez predtretmana izlivaju u gradsku kanalizaciju. Međutim, za sada se ne može govoriti o jedinstvenom sistemu kanalizacije obzirom da izvesni prostori na desnoj obali Ibra još nisu spojeni u jedinstven sistem, odnosno na centralno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda.

Devedesetih godina prošlog veka izgrađena je samo crpna stanica sa pužnim agregatima, rešetke i peskolov. Stanica prečišćava otpadne vode samo na aero-mehanički način.

– Od Mataruške Banje do Kraljeva, i sve što gravitira u ovom području, priključeno je na ovu stanicu, koja je postavljena najjužnije od grada. Stanica prečišćava sve komunalne vode koje se slivaju iz domaćinstava i industrije. Treba napomenuti da sadašnji kolektor ne prečišćava industrijske otpadne vode, već samo komunalne – kaže Slobodan Filipović, izvršni direktor JKP „Vodovod“ iz Kraljeva

Ali, Kraljevo bi uskoro moglo da dobije postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Naime kraljevački „Vodovod“ je uspeo da zahvaljujući apliciranju u predpristupnim fondovima EU, dobije kompletnu projektnu dokumentaciju za budući kolektor.

– Plan je da kompletno finansiranje ide preko fondova EU, odnosno preko Odeljenja za evropske integracije, koji će biti nosioci celog posla. Očekujemo da će lokalni izvođači radova imati posla na gradnji postrojenja, kroz neki konzorcijum. Ali to će zavisiti od pregovora koji nas tek očekuju – rekao je Filipović.

Međutim, da bi investitor želeo da isfinansira jedno ovakvo postrojenje potrebno je da ono bude potpuno spremno.

– Ovaj prostor je regulacionim planom predviđen za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Imamo kompletnu infrastrukuru, kao i stare projekte. Zbog toga smo u EU bili prvi na listi, sa najmanjim rizicima za realizaciju projekta. Program je krenulo još 2010. godine, a EU je platila izradu svih projekata kako bi uopšte mogli da apliciramo – rekla je Marija Janković, rukovodilac Sektora za održavanje vodovodne i kanalizacime mreže.

Priprema celokupne tehničke dokumentacije iznosila je oko 1,25 miliona evra, koje je obezbedila EU. Ukupna vrednost projekta izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Kraljevu iznosiće oko 14 miliona evra. Potpisivanje međudržavnog finansijskog sporazuma između EU i Vlade Srbije je poslednji korak da Grad Kraljevo ostvari svoj cilj, odnosno dobije kolektor za prečišćavanje otpadnih voda.

Izvor: Srbija video

 

 

Share.

Comments are closed.