Inspekcija rada: Kontrolišemo veselja i u kućama i stanovima!

0

Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalna pitanja, odsek Inspektorata rada, reagovao je na pisanje “Srbija videa” o tome da inspektori kontrolišu snimatelje, fotografe i muzičare na svadbama. U odgovoru koji nam je poslat, navedeno je da je Inspekcija rada ovlašćena da kontroliše sprovođenje zakona u oblasti rada i kod privrednika koji se bave snimanjem, fotografisanjem, kao i muzičkom delatnošću, bez obzira na to da li su registrovali obavljanje delatnosti ili ne.

– Ukoliko se svadbeno veselje organizuje u privatnom posedu (stan, kuća, dvorište i sl.), a vlasnik ili korisnik prostora ne dozvoli inspektoru vršenje nadzora, inspektor rada je u obavezi da pribavi naredbu nadležnog osnovnog suda za vršenje inspekcijskog nadzora – navodi se u pismu.

Inspektorat za rad je od septembra  2015. godine, na celoj teritoriji Srbije počeo sa pojačanim inspekcijskim nadzorima u oblasti radnih odnosa u salama u kojima se organizuju različite proslave. Tom prilikom, vršeni su nadzori u ugostiteljskim objektima koji poseduju sale za organizovanje  proslava, kao i u salama koje vlasnici iznajmljuju za organizovanje proslava.

Pojačani inspekcijski nadzori su vršeni po principu “rotacije“, odnosno inspektori rada su vršili inspekcijske nadzore na teritoriji  upravnih okruga na kojima inače ne rade.

– Inspekcijskim nadzorima je obuhvaćeno ukupno 209 sala za organizovanje proslova. Prilikom inspekcijskih nadzora inspektori rada su od ukupno 736  zatečenih lica na radu utvrdili da je 183 lica radilo “na crno“, odnosno sa tim licima poslodavci nisu zaključili ugovore o radu i nisu ih prijavili na obavezno socijalno osiguranje. Najveći broj lica koji su radila “na crno“ je zatečeno u Moravičkom upravnom okrugu, i to kod dva poslodavca čak po 10  lica na radu “na crno“. Takođe,  kod jednog poslodavca u Braničevskom upravnom okrugu, kao i kod jednog poslodavca u Šumadijskom upravnom okrugu, zatečeno je  po 10 lica na radu “na crno“ – kažu za “Srbija video” iz Inspektorata rada.

Zbog utvrđenih prekršaja u oblasti radnih odnosa, inspektori rada su podneli 21 zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv pravnog i odgovornog lica, odnosno protiv preduzetnika. Takođe, zbog utvrđenih prekršaja za koje je predviđena novčana kazna u fiksnom iznosu,  inspektori su izdali i 9 prekršajna naloga. Inspekcija rada je donela i 53 rešenja sa nalozima za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti u oblasti radnih odnosa.  Utvrđene nepravilnosti su se uglavnom odnosile na neugovaranje novčanog iznosa osnovne zarade,  zaključivanje neodgovarajućeg ugovora o delu, kao i na rad na određeno vreme koji traje duže od tri 3 godine.

Zakonom o inspekcijskom nadzoru, propisane su novčane kazne za pravno lice u rasponu od 200.000,00 do 2.000.000,00 dinara, a za preduzetnika od 50.000,00 do 500.000,00 dinara.

Izvor: Srbija video

 

 

 

 

 

Share.

Comments are closed.